n=1500
n=0
n=1500
100 cm
0 atm
300 cm
0 atm
0%
0%
1.000
n = 0
0 MW
88:88:88
88:88:88
888
888888 GWH
Czas symulacji:
Podłączono do sieci po:
L. usterek:
Wypr. energia:
© masuo 2021
Użyto fontów Segoe UI i DS-Digital
Układ interfejsu i model działania inspirowany symulatorem autorstwa WSIP.