> back <  > home <

nietak.txt

i <3 polisz lenguydż tak - yes nie - no no - yes tak nie - don't do this nie tak - not this way (coś jest) nie tak - (something is) wrong tak tak - sure nie nie - you're wrong no no - wow tak tak tak - you're saying bullshit nie nie tak - you're doing it wrong nie tak nie - don't do this