> back <  > home <

rbmk1000_rozruch.txt

bazowane na poradniku https://youtu.be/XLmFjCTa-FU by argilaga i własnych doświadczeniach przetłumaczył i spisał masuo ------ Jeśli używasz masuomoda (dostępny na podstronce soft/), możesz pominąć te kroki ------ skopiować główny katalog do C:\CHRNOBYL podmienić oba chernobyl04.ICD czasem trzeba ustawić zgodności DPI cheat engine - zablokować chrnob_32.dll+23210 na 0 ------ Uruchomienie reaktora ------ porozkładać schematy Water Treatment Pumps Załączyć obie pompy Otworzyć oba zawory Condensate System Załączyć jedną, z pomp Ustawić DA Level Control na AUTO Upewnić się, że DA Lvl Setpoint jest na 0 Ustawić oba Polishery na In Condenser Circulating Water Pumps Załączyć obie pompy Off-line Core Cooling System: Wyłączyć obie pompy Zamknąć oba Outlet Valve'y ECC Control Panel Ustawić ECC Cooling Valve na AUTO Reactor Drain Control Ustawić setpoint na 4 i zaznaczyć checkbox Upewnić się, że jest w trybie AUTO Condensor Vacuum system Ustawić Condender Air Ejector na ON (nie zaświeci się dopóki ciśnienie nie będzie wysokie) Upewnić się, czy Condenser Vacuum braker jest zamknięty Deaerator Steam Supply Przełączyć w tryb AUTO Ustawić DA VENT VLV na 50% Loop - 1 i 2 Recirculation Pumps Uruchomić po jednej z pomp Najpierw Inlet Valve Uruchomić pompę Na koniec Outlet Valve Feedwater Pumps and System Uruchomić jedną pompę Najpierw Inlet Valve Uruchomić pompę Na koniec Outlet Valve Turbine Support Systems Włączyć Lube Oil, Hydraulic, Steam Drain Turbine Control Ustawić Turbine Trip na RESET Włączyć Turning Gear Poczekać aż Speed Setpoint będzie 20 Turbine Support Systems Włączyć Steam Seal Main Steam Dump Control Upewnić się, że jest w trybie AUTO Ustawić Setpoint na 5000 Absorber Rod Control Ustawić CENTER CORE ONLY Ustawić prędkość na f Kliknąć HOLD Trzymać Neutron Rate poniżej 8% Stopniowo zmniejszać prędkość wyciągania prętów aż w końcu zatrzymać na około 7% Reactor Power Regulation Włączyć Auto SCRAM Control Włączyć AUTOMATIC Reator Control Absorber Rod Control Wyłączyć CENTER CORE ONLY Upewić się, że prędkość jest na s Kliknąć PULL RODS Reactor Power Regulation Powoli zwiększyć SETPOINT do 10%, jeśli się da - system działa Condensor Vacuum system Gdy Condenser Vacuum (CHARTS) wzrośnie, sprawdzić czy Condenser Air Ejector się załączył Main Steam Dump Control Wraz ze wzrostem ciśnienia w reaktorze, zwiększać stopniowo Setpoint aż osiągnie 8000 Turbine Control Ustawić tryb na AUTO Kliknąć OPEN Wybrać zawór STARTUP Prędkość na MEDIUM Monitorować DIFF Expansion i ew. zmienić prędkość Wraz ze wzrostem RPM, zwiększać limit RPM Steam Dump Control Przy 1800RPM zwiększyć stopniowo Setpoint do 10500 Turbine Control Dalej zwiększać RPM Feedwater Pumps and System Uruchomić pozostałe dwie pompy Najpierw Inlet Valve Uruchomić pompę Na koniec Outlet Valve Załączyć 3 Element Wybrać Main Valve Upewnić się, że tryb jest AUTO Reactor Power Zwiększyć Power Setpoint do 15% Loop - 1 i 2 Recirculation Pumps Uruchomić pozostałe pompy Najpierw Inlet Valve Uruchomić pompę Na koniec Outlet Valve Condensate System Uruchomić drugą pompę (uruchomienie trzeciej spowoduje wahania Hotwell level) Turbine Control Gdy RPM będzie 3600RPM, podpiąć Scope Trafić idealnie z zamknięciem brakera, gdy wskazówka będzie u góry Przełączyć na Main Valve Turbine Support Systems Zamknąć Steam Drain Reactor Power Regulation & Steam Dump Control Powoli zwiększać Power Setpoint aż do 100%, uważając na DIFF Expansion Powoli zwiększać Setpoint do 13500, uważając na DIFF Expansion Turbine Control Przełączyć na tryb manualny w celu wyeliminowania wahań Reactor level Monitorować Reator Level i Drum Pressure